top of page

  Verlies & Rouw

Je hebt een verlies geleden en het lukt niet om verder te gaan?
Ik help je je verlies betekenis geven en je leven weer op te pakken.

Verlies

Je hebt een verlies geleden en je komt er maar niet echt uit…. gevoelens van verdriet, boosheid, somberheid, soms angst, blijven je overvallen op momenten dat je dat net niet wilt. Naast deze gevoelens kun je ook last hebben van bv. slaapproblemen en concentratieproblemen. 

Of de mensen om jou heen vinden dat het wel weer tijd is dat jij weer bent wie je was en je weer gedraagt zoals toen. Dit kan voelen als een enorme druk omdat je er wellicht nog niet klaar voor bent.

Ik kan je hierbij ondersteuning bieden. Ik kan je helpen om in te zien wat het verlies voor jou betekent en je gevoelens een plek te geven. Hierdoor kun je je verlies gaan accepteren en je leven weer oppakken.

Verliessituaties komen in ieders leven voor. Het betekent dat dát wat je was of had, bent kwijtgeraakt, gewild maar vaker ongewild. Rouw is de reactie van mensen op verlies; dit is nodig om het verlies te verwerken. De rouwperiode hebben mensen nodig om zich weer aan te passen aan de nieuwe situatie. Rouw kan volgen op alle vormen van verlies.

Er bestaat geen algemene regel die de lengte of intensiteit van een rouwproces omschrijft. Het is voor ieder verlies en ieder mens anders. Het is van belang om het verlies op je eigen tempo en op je eigen manier te verwerken.

De rouwperiode is voorbij wanneer je je leven weer hebt opgepakt. Het is niet zo dat er geen gevoelens van verdriet meer zijn om het verlies, of dat je er nooit meer aan denkt. Maar je kunt weer gewoon functioneren in het dagelijks leven omdat het een plek heeft gekregen.

In het coachingstraject is vertrouwelijkheid gewaarborgd, ook als het traject wordt aangeboden door je werkgever.

Wil je meer weten over coaching bij rouw & verlies of welke mogelijkheden er zijn voor jou? Neem dan contact op of stuur een mail naar info@devitaliteitscoach.com

bottom of page